Inlägg skrivna denMarch 2020

Inställda danser

Bästa dansare,

Med tanke på myndigheternas rekommendationer och den senaste tidens händelseutveckling kring Corona Covid-19 så har styrelsen tagit beslutet att ställa in de återstående danstillfällena våren 2020. Det innebär att den 19 samt 26 mars blir det ingen gammeldans i Floda Lada.

Vi återkommer till hösten med nytt dansprogram!

Bästa hälsningar,

Styrelsen GDF Snurrebocken